Loading...

„Реставрация“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 05.06.2018

„Реставрация“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да получите от тук.

Споделете