Loading...

“Съобщително строителство и възстановяване” ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот чрез електронната платформа на АППК.

Дата на обявяване: 27.09.2023

“Съобщително строителство и възстановяване” ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот чрез електронната платформа на АППК.

Под номер 723 е обявена следната продажба:

https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/723

Споделете