Loading...

СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД – София обявява конкурс за отдаване под наем на дълготрайни активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 07.11.2018

СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД – София обявява конкурс за отдаване под наем на дълготрайни активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете