Loading...

СБДПЛРПФЗ “Света Петка” ЕООД, гр. Велингард открива процедура за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване с открито заседание на тръжната комисия на недвижими имоти, собстеност на дружеството

Дата на обявяване: 11.10.2018

СБДПЛРПФЗ “Света Петка” ЕООД, гр. Велингард открива процедура за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване с открито заседание на тръжната комисия на недвижими имоти, собстеност на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете