Loading...

„СБПЛББ – Роман“ ЕООД обявява повторно конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжения и др. ДМА“, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 15.08.2019

„СБПЛББ – Роман“ ЕООД обявява повторно конкурс за избор на застраховател за: „Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжения и др. ДМА“, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете