Loading...

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София набира оферти за избор на инвестиционен посредник за предоставяне на посреднически услуги

Дата на обявяване: 22.08.2019
Крайна дата за подаване на документи: 05.09.2019

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София набира оферти за избор на инвестиционен посредник за предоставяне на посреднически услуги на „София Тех Парк“ АД при сключването на сделки с български държавни ценни книжа.

Покана.

Приложение 1 -образец на оферта.

Приложение 2 – образец на декларация.

Споделете