Loading...

“Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмо-фтизиатрични заболявания “Света Петка Българска” ЕООД обявява търг за продажба на недвижим имот чрез електронната платформа на АППК.

Дата на обявяване: 18.08.2023

“Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмо-фтизиатрични заболявания “Света Петка Българска” ЕООД обявява търг за продажба на недвижим имот чрез електронната платформа на АППК.

Под номер 686 е обявена следната продажба:

https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/686

Споделете