Loading...

“Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация – Цар Фердинанд I” ЕООД, с. Искрец обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на болницата

Дата на обявяване: 08.01.2020

“Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация – Цар Фердинанд I” ЕООД, с. Искрец обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на болницата.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете