Loading...

“Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация-Цар Фердинанд I” ЕООД, с. Искрец обявява търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти, собственост на болницата

Дата на обявяване: 03.09.2019

“Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация-Цар Фердинанд I” ЕООД, с. Искрец обявява търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти, собственост на болницата

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете