Loading...

“Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян” ЕООД, гр. Троян обявява конкурс за избор на застраховател за “Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и др. ДМА, собственост на “СБАЛББ-Троян”

Дата на обявяване: 14.05.2019

“Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян” ЕООД, гр. Троян обявява конкурс за избор на застраховател за “Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и др. ДМА, собственост на “СБАЛББ-Троян”

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете