Loading...

“Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян” ЕООД, гр. Троян обявява публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на помещения, находящи се в административната сграда на дружеството

Дата на обявяване: 17.07.2019

“Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян” ЕООД, гр. Троян обявява публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на помещения, находящи се в административната сграда на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете