Loading...

“Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян” ЕООД, гр. Троян обявява публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на търговски павилион

Дата на обявяване: 14.05.2019

“Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян” ЕООД, гр. Троян обявява публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на търговски павилион

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете