Loading...

“Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Троян” ЕООД обявява конкурс за избор на застраховател за “Застраховане на недвижимо имущество, машини и съоръжения и др. ДМА, собственост на дружеството, за срок от 1 /една/ година, чрез изд

Дата на обявяване: 08.05.2020

“Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Троян” ЕООД обявява конкурс за избор на застраховател за “Застраховане на недвижимо имущество, машини и съоръжения и др. ДМА, собственост на дружеството, за срок от 1 /една/ година, чрез издаване на застрахователна полица”

“СБАЛББ Троян” ЕООД прекратява обява за застраховател

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете