Loading...

“Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян” ЕООД обявява конкурс за: “Застраховане със задължителна застраховка “Гражданска отговорност”, с териториално покритие Република България, на 4 броа МПС, собственост на “СБАЛББ-Троян”

Дата на обявяване: 05.11.2019

“Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян” ЕООД обявява конкурс за: “Застраховане със задължителна застраховка “Гражданска отговорност”, с териториално покритие Република България, на 4 броа МПС, собственост на “СБАЛББ-Троян” ЕООД, за срок от една година, чрез издаване на застрахователни полици

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете