Loading...

“Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян” ЕООД обявява публичен търг за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години площ, находяща се в “СБАЛББ-Троян” ЕООД

Дата на обявяване: 28.01.2019

“Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян” ЕООД обявява публичен търг за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години площ, находяща се в “СБАЛББ-Троян” ЕООД

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете