Loading...

“Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян” ЕООД обявява публичен търг за отдаване под наем, за срок от три /3/ години, на медицински кабинет

Дата на обявяване: 31.01.2020

“Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян” ЕООД обявява публичен търг за отдаване под наем, за срок от три /3/ години, на медицински кабинет

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете