Loading...

„Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести–Троян” ЕООД обявява публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 30.08.2019

„Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести–Троян” ЕООД обявява публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински кабинет, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете