Loading...

“Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД, гр. София обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 07.08.2019

“Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД, гр. София обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете