Loading...

Специализирана болница за активно лечение на инфекциозни болести “Проф. Иван Киров” ЕАД обявява конкурс с предмет “Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на болницата”

Дата на обявяване: 11.03.2020

Специализирана болница за активно лечение на инфекциозни болести “Проф. Иван Киров” ЕАД обявява конкурс с предмет “Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на болницата”

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете