Loading...

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания-София област“ ЕООД публикува Решение за откриване на конкурс за избор на застраховател за застраховане на недвижимо имущество, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 03.06.2019

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания-София област“ ЕООД публикува Решение за откриване на конкурс за избор на застраховател за застраховане на недвижимо имущество, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете