Loading...

“Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология-Майчин дом” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на обект, за срок от 10 /десет/ години

Дата на обявяване: 19.02.2020

“Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология-Майчин дом” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на обект, за срок от 10 /десет/ години

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете