Loading...

Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване под наем на 2 кв.м., собственост на дружеството

Дата на обявяване: 04.09.2017
Крайна дата за подаване на документи: 19.09.2017

Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване под наем на 2 кв.м., собственост на дружеството.

Подробна информация, можете да изтеглите от тук.

Споделете