Loading...

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА“ ЕООД, гр.Велинград обявява информация и електронен адрес за провеждане на електронни търгове чрез електронната платформа за продажба

Дата на обявяване: 26.03.2021

Подробна информация може да получите на следните линкове:

https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/264

https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/263

https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/262

https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/261


Споделете