Loading...

“Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести-Мездра” ЕООД, гр. Мездра обявява конкурс за сключване на застраховка “Гражданска отговорност” на автомобил, собственост на дружеството за срок от една година

Дата на обявяване: 06.12.2018

“Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести-Мездра” ЕООД, гр. Мездра обявява конкурс за сключване на застраховка “Гражданска отговорност” на автомобил, собственост на дружеството за срок от една година

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете