Loading...

“Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести-Мездра” ЕООД, обявява конкурс за избор на застраховател на недвижимо имущество – сгради, собственост на болницата

Дата на обявяване: 07.10.2019

“Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести-Мездра” ЕООД, обявява конкурс за избор на застраховател на недвижимо имущество – сгради, собственост на болницата

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете