Loading...

“Специализирана болница за продължително лечение на белодробни болести-Роман” ЕООД, гр. Роман, обявява конкурс за избор на застраховател за: “Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжения и др. ДМА, собственост на СБПЛББ, Роман ЕООД, гр. Роман,

Дата на обявяване: 17.06.2019

“Специализирана болница за продължително лечение на белодробни болести-Роман” ЕООД, гр. Роман, обявява конкурс за избор на застраховател за: “Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжения и др. ДМА, собственост на СБПЛББ, Роман ЕООД, гр. Роман, за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица”

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете