Loading...

„Специализирана болница за рехабилитация-Котел“ ЕООД обявява търг за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 23.02.2018

„Специализирана болница за рехабилитация-Котел“ ЕООД обявява търг за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете