Loading...

“Специализирана болница за рехабилитация-Тузлата” ЕООД, гр. Балчик обявява конкурс за избор на изпълнител за застраховане на имущество, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 22.03.2019

“Специализирана болница за рехабилитация-Тузлата” ЕООД, гр. Балчик обявява конкурс за избор на изпълнител за застраховане на имущество, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете