Loading...

“Специализирана болница за рехабилитация-Тузлата” ЕООД, гр. Балчик открива конкурс за избор на изпълнител за застраховане на имущество, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 27.03.2018

“Специализирана болница за рехабилитация-Тузлата” ЕООД, гр. Балчик открива конкурс за избор на изпълнител за застраховане на имущество, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете