Loading...

„Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата“ ЕООД обявява търг за отдаване под наем на части от недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 03.02.2020

„Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата“ ЕООД обявява търг за отдаване под наем на части от недвижими имоти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете