Loading...

“Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД, гр. София обявява конкурс за избор на застраховател по две обособени позиции

Дата на обявяване: 17.12.2018

“Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД, гр. София обявява конкурс за избор на застраховател по две обособени позиции

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете