Loading...

“Специализирани болници за рехабилитация-национален комплекс” ЕАД, гр. София обявява конкурс за избор на застраховател, за сключване на застраховка на недвижимо имущество, машини, съоръжения, оборудване и др. ДМА, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 02.01.2020

“Специализирани болници за рехабилитация-национален комплекс” ЕАД, гр. София обявява конкурс за избор на застраховател, за сключване на застраховка на недвижимо имущество, машини, съоръжения, оборудване и др. ДМА, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете