Loading...

“Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти собственост на дружеството

Дата на обявяване: 28.11.2018

“Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете