Loading...

„Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД, гр. София, обявява търгoве с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Хисаря и филиал Момин проход.

Дата на обявяване: 23.04.2019

„Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД, гр. София, обявява търгoве с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Хисаря и филиал Момин проход.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете