Loading...

„Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД, гр. София обявява три търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 11.03.2019

„Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД, гр. София обявява три търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Търг 1.

Търг 2.

Търг 3.

Споделете