Loading...

“Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД обябява търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на обекти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 05.04.2018

“Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД обябява търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на обекти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете