Loading...

„Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД, София обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 08.02.2018

„Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД, София обявява търг за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете