Loading...

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД, София обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 30.07.2019

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД, София обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете