Loading...

„Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД, София обявява търгове за отдаване под наем на обекти, собственост на СБР-НК ЕАД.

Дата на обявяване: 06.06.2018

„Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД, София обявява търгове за отдаване под наем на обекти, собственост на СБР-НК ЕАД.

Обява 1.

Обява 2.

Обява 3.

Споделете