Loading...

“Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД възобновява търговете с тайно наддаване, за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 21.05.2020

“Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД възобновява търговете с тайно наддаване, за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете