Loading...

Строително-ремонтни дейности в административната сграда на Министерството на икономиката на ул. „Славянска” № 8

Дата на обявяване: 08.09.2016
Крайна дата за подаване на документи: 30.09.2016

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в обществена поръчка събиране на оферти с обява, с предмет: “Строително-ремонтни дейности в административната сграда на Министерството на икономиката на ул. “Славянска” № 8″.

Обява /публикувана на 08.09.2016 г./

Документация и образци /публикувани на 08.09.2016 г./

Архитектурен проект /публикуван на 08.09.2016 г./

Разяснение /публикувано на 28.09.2016г./

Протокол /публкуван на 05.10.2016г./

Доклад и протоколи /публикувани на 18.10.2016г./

Съобщение за прекратяване възлагането на обществената поръчка /публикувао на 18.10.2016г./

Споделете