Loading...

„Студентски столове и общежития“ ЕАД, гр. София – клон Габрово обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от дълготраен актив, собственост на дружеството в гр. Габрово.

Дата на обявяване: 24.01.2019

„Студентски столове и общежития“ ЕАД, гр. София – клон Габрово обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от дълготраен актив, собственост на дружеството в гр. Габрово.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете