Loading...

„Студентски столове и общежития“ ЕАД, гр. София, клон Пловдив открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 25.11.2019

„Студентски столове и общежития“ ЕАД, гр. София, клон Пловдив открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете