Loading...

“Студентски столове и общежития” ЕАД-клон Габрово обявява конкурс при закрито заседание за отдаване под наем на част от дълготраен актив, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 08.05.2019

“Студентски столове и общежития” ЕАД-клон Габрово обявява конкурс при закрито заседание за отдаване под наем на част от дълготраен актив, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете