Loading...

“Студентски столове и общежития” ЕАД, клон Габрово обявява конкурс за отдаване под наем на части от дълготрайни активи, собственост на дружеството. Обявата не е публиуквана поради технически причини.

Дата на обявяване: 26.10.2018

“Студентски столове и общежития” ЕАД, клон Габрово обявява конкурс за отдаване под наем на части от дълготрайни активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете