Loading...

“Студентски столове и общежития” ЕАД – клон Хасково обявява конкурс, за отдаване под наем на търговска площ за монтаж на кафе-автомат, находяща се в гр. Хасково, за срок от три години

Дата на обявяване: 27.11.2019

“Студентски столове и общежития” ЕАД – клон Хасково обявява конкурс, за отдаване под наем на търговска площ за монтаж на кафе-автомат, находяща се в гр. Хасково, за срок от три години.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете