Loading...

„Студентски столове и общежития“ ЕАД – клон Пловдив открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 04.09.2019

„Студентски столове и общежития“ ЕАД – клон Пловдив открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете