Loading...

“Студентски столове и общежития” ЕАД – клон Русе обявява търг за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на обект, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 08.02.2019

“Студентски столове и общежития” ЕАД – клон Русе обявява търг за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на обект, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете