Loading...

„Студентски столове и общежития“ ЕАД – клон Русе открива процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 25.03.2019

„Студентски столове и общежития“ ЕАД – клон Русе открива процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете