Loading...

“Студентски столове и общежития” ЕАД клон Русе, открива процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на търговска площ

Дата на обявяване: 28.03.2018

“Студентски столове и общежития” ЕАД клон Русе, открива процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на търговска площ.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете